Toka-lennokki on yksinkertainen ja kevyt lennokkityyppi, joka on suunniteltu erityisesti nuorille lennokkiharrastajille. Tämä luokka tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia lennokin rakentamista ja lennättämistä perusteellisesti.

Toka-lennokin ominaisuuksiin kuuluu kevyt rakenne, mikä tekee siitä sopivan nuoremmille lennokkiharrastajille. Lennokin rakentaminen on osa harrastuksen viehätystä, ja usein Toka-luokassa lennättäjät itse rakentavat lennokkinsa.

TOKA lennokki

Toka-liidokki pohjautuu Vallilan lennokkikerhon yhden perustajajäsenen, Olavi Lumeksen, suunnittelemaan perussiipeen.

Tokan ja F1Ax:n säännöt

Tokan tekniset säännöt

 • Lennättäjä voi kilpailla Toka-luokassa sen vuoden loppuun, jonka aikana täyttää 16 vuotta.
 • Lennättäjän on itse rakennettava Tokansa.
 • Rakentamisen apuna saa olla kokeneemman rakentajan opastusta.
 • Tokan voi rakentaa rakennussarjasta tai rakennepiirustusta noudattaen rakennussarjaa vastaavista materiaaleista.
 • Tokan vanhimmatkin piirustukset voivat olla rakentamisen pohjana.

Sallitut poikkeamat piirustuksesta

 • Hinauskoukun paikkaa voi muuttaa.
 • Siiven etuosan pahvipäällysteet voi korvata 1 mm balsalevyllä.
 • Sivuperäsimen voi siirtää enintään leveytensä verran edemmäs piirustuksen osoittamasta paikasta.
 • Sivuperäsimen kaartolaipan voi rakentaa.
 • Korkeusperäsimen tiltti on sallittu.
 • Aikarajoitin on sallittu.
 • Palavaa (kytevää) fuselankaa ei saa käyttää lentoajan rajoittamiseen.
 • Tokan siipiä/peräsimiä ei saa päällystää (siivenkärkien taitoskohdan paperivahvikkeet sallittu).
 • Tokan siipiin voi liimata tarroja somisteeksi.

F1Ax:n tekniset säännöt

 • Kärkiväli max 180 cm
 • Siiven leveys max 16 cm
 • Korkeusperäsimen/peräsinten max kärkiväli 60 cm
 • Luokassa ei ikärajoitusta

Rakenteelliset rajoitukset

 • F1Ax-luokan liidokki on rakennettava 1-3 perussiivestä.
 • Liidokin siiven on kokonaisuudessaan oltava muokkaamatonta solumuovista perussiipeä seuraavin poikkeuksin:

 • Siivessä voi käyttää enintään 10 mm leveää keskisalkoa (rakenne vapaa).
 • Keskisalko saa levittää perussiipiaihiota enintään 10 mm, tai sen voi upottaa perussiipeen poistamalla salon verran materiaalia.
 • Siivenkärjet saa kaventaa maksimissaan siipipuoliskon viimeisen kolmasosan pituudelta.
 • Valuteknisistä syistä syntyneet perussiiven kohoumat saa poistaa.
 • Torsion tulee rajoittua torsiota varten muotoillulle siiven alueelle. Torsion materiaali on vapaa, paksuus enintään 1.5 mm.
 • Muita siiven alueita ei saa pinnoittaa vanerilla, lasi- tai hiilikuidulla tai muilla vastaavilla kovilla pinnoitemateriaaleilla.
 • Siiven taitekohdat, tyvet ja kärjet saa vahvistaa enintään 60 mm:n leveydeltä. Näiden vahvikkeiden rakenne ja materiaali on vapaa.
 • Siiven saa verhoilla paperilla, silkillä tai muovikalvolla.
 • Verhoilumateriaali ei saa estää lennokin rakenteiden sääntöjenmukaisuuden tarkastamista.
 • Jos torsiota ei käytetä, solusiiven torsiolle varatun alueen takareunan saa tasoittaa siiven pinnan tasoon.
 • Johto- ja jättöreunojen materiaali sekä muoto on vapaa, mutta ne saavat ulottua enintään 10 mm perussiiven päälle (perussiiven päälle tulevien osien tulee olla upotettuina solusiipeen).
 • Jos siipipuoliskot on kiinnitetty rungon sivulle, suurin sallittu siiven kärkiväli ei saa ylittyä.
 • Siipien kärkiin saa lisätä wingletit, jotka eivät toimi kantavana pintana. Suurin sallittu kärkiväli ei saa kuitenkaan ylittyä.

Lennokin mekaniikka

 • Lennokin asetuskulmat, siiven profiili ja siiven haritukset eivät saa muuttua hinauksen ja lennon aikana.
 • Sivuperäsimen kaartolaipan asennon muutoksille ei ole rajoituksia.
 • Palavaa (kytevää) fuselankaa ei saa käyttää lentoajan rajoittamiseen.
 • Muunlainen lentoajanrajoitin on sallittu, myös RC-fuse.

Hinausvälineet

 • Hinaussiima on monofiili- tai punottua siimaa tai lankaa.
 • Hinaussiiman päässä tulee olla hinausrengas.
 • Hinausrenkaan alapuolella on oltava siimaan kiinnitettynä 2.5 dm2 lippu, jotta ajanottaja näkee hyvin milloin hinausrengas irtoaa hinauksessa olevan liidokin hinauskoukusta.
 • Hinaussiima saa olla maksimissaan 50 m pitkä.
 • Hinausrenkaan ja hinauslaitteen on sisällyttävä tähän maksimipituuteen.
 • Kun siimaa täysin auki vedettynä vedetään 2 kp:n kuormituksella, se ei saa ylittää 50 metrin pituutta.
 • Jos siima venyy yli määrämitan, on ylimenevä osuus leikattava pois.
 • Jokainen vastaa itse siitä, että oma hinaussiima on sääntöjen mukainen.
 • Ylipitkän hinaussiiman käytön paljastuminen johtaa lennon tai lentojen hylkäämiseen.
 • Kela jolla siimaa säilytetään on vapaavalintainen.
 • Hinaussiiman yhteyteen liitettyjen lennokkia ohjaavien lisälaitteiden käyttö on kielletty.

Liidokin hinaus

 • Kilpailijan on aina suoritettava liidokkinsa hinaus itse.
 • Liidokin hinauskoukun tulee olla kiinteä ja avoin, niin että hinausrengas siimaa löysättäessä helposti irtoaa siitä.
 • Vain suorahinaus on sallittu.
 • Ympyrähinaus ja bunttaus eivät ole sallittuja.
 • Sivukoukku ja sen mahdollistama linkous on sallittu vain F1Ax-kilpailuluokassa.
 • Vahingossa hinauksen aikana syntyneet ympyrät eivät johda lennon hylkäämiseen.
 • Liidokkia siimasta irrotettaessa siimakelaa ei saa heittää.
 • Jos siima on irrotettuna kelasta, niin pelkän siiman saa heittää.
 • Siimakelan heittäminen on turvallisuusriski ja johtaa automaattisesti lennon hylkäämiseen.
 • Lähtöalueella saa olla vain sen välttämättömän ajan, minkä kilpailusuoritus vaatii.

Kilpailulento ja kilpailulennon uusinta

 • Kunkin kierroksen aikana kilpailija saa lennättää yhden virallisen kilpailulennon ja mahdollisen uusintalennon.
 • Lento on virallinen, kun se hinauksesta irrottuaan on lentänyt yli 20 s.
 • Tasan 20 s lento lasketaan yli 20 s lennoksi.
 • Lennon saa uusia yhden kerran: a) Jos lento hinaussiiman irrottua on alle 20 s b) Jos liidokki palaa maahan siiman irtoamatta hinauskoukusta c) Jos kilpailija etääntyy liian kauas ajanottajasta, eikä siiman irtoamista voida varmuudella havaita. d) Jos liidokista irtoaa osa hinauksen tai lennon aikana. e) Jos liidokki tai hinaussiima törmää toiseen ilmassa olevaan lennokkiin, toiseen hinaussiimaan tai hinauksen aikana toiseen henkilöön.
 • Ajanottajan on otettava törmänneelle lennokille aikaa lennokin laskeutumiseen tai katoamiseen asti. Ajanoton päätyttyä kilpailijalla on oikeus päättää, haluaako hän uusia lennon, vai säilyttää sen virallisena kilpailulentona.
 • Uusintalennon lentoaika merkitään kilpailukorttiin, vaikka lento olisi ollut alle 20 s.

Ohjeita ajanottajalle

 • Maksimilentoaika on Kotikenttäkilpailuissa 2 minuuttia (120 s).
 • Muista aina nollata kellosi ennen seuraavaa kilpailijaa.
 • Käynnistä sekuntikello sillä hetkellä, kun liidokki irtoaa hinaussiimasta.
 • Kilpailijan aika merkitään kilpailukorttiin niin kuin se on kellon näytöllä, mutta sadasosat jätetään pois – vain täydet minuutit ja sekunnit kirjataan.
 • Kilpailijan aika kirjataan kilpailukorttiin selkein numeroin.
 • Kilpailijan aika lisätään kännykän avulla tulostaulukkoon.
 • Kilpailukortti säilytetään ja toimitetaan kilpailun toimitsijoille.

Pysäytä kello

 • lennokin laskeutuessa maahan
 • 2 min maksimilentoajan tultua täyteen
 • liidokin törmättyä esteeseen, joka katkaisee sen lennon
 • liidokin kadottua ajanottajan näkyvistä
 • Jos liidokki katoaa esteen taakse, pilveen, sumuun, tms. katveseen, odota 10 s. Jollei liidokki 10 s aikana palaa näkyviin, pysäytä kello ja vähennä lentoajasta 10 s.
 • Lisää kilpailukorttiin kilpailijan saavuttama lentoaika aina siinä muodossa kuin se kellossa näkyy, mutta vain täydet minuutit ja sekunnit – sadasosat jätetään merkitsemättä.
 • Käytä aina lentoaikoja merkitessäsi selkeitä numeroita.
 • Lue säännöistä tarkasti kohta: Kilpailulento ja kilpailulennon uusinta.
 • Jos kilpailulennon saa uusia, merkitse korttiin myös aika, joka oikeutti uusintaan ja piirrä sen päälle iso X. Ristin alta pitää voida lukea aika, joka oikeutti uusintaan.
 • Uusintalennon tulos merkitään kilpailukorttiin, vaikka edellinen lento olisi ollut pidempi.

Loppukilpailu

 • Loppukilpailu on yhteiskilpailu kaikille Toka- ja F1Ax- kilpailijoille.
 • Loppukilpailuun voi ottaa osaa vain kunkin luokan tekniset säännöt täyttävällä liidokilla.
 • Loppukilpailu järjestetään vuosittain kilpailukutsussa ilmoitettuna ajankohtana Jämin Lentokeskuksessa.
 • Kilpailussa on 3 kierrosta.
 • Yhden kierroksen kesto on 1 tunti.
 • Kilpailulennon maksimipituus on 2 minuuttia (120 s).
 • Kilpailijoille jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä kolme kilpailukierrosten mukaan numeroitua kilpailukorttia.

 • Kilpailijan kullakin kierroksella saavuttama lentoaika kirjataan kyseisen kierroksen kilpailukorttiin.
 • Tämän jälkeen ajanottaja merkitsee lentoajan sähköiseen tulostaulukkoon.
 • Tuloksen kirjaamisen jälkeen kilpailukortti jää ajanottajalle.
 • Tuloslaskenta laskee kunkin kilpailijan lentoajat yhteen, ja saatu loppuaika lisätään lopulliseen tuloslistaan.
 • Kilpailussa on viralliset ajanottajat/tai kilpailijat ottavat toisilleen aikaa.
 • Kilpailulla on virallinen johtaja tai johtajat.
 • Kilpailuun on erikseen ilmoittauduttava.
 • Loppukilpailussa on ilmoittautumismaksu.
 • Jälki-ilmoittauduttaessa maksu on korkeampi.
 • Ilmoittautuessaan kilpailija saa nimellään varustetut kilpailukortit (3 kpl).
 • Toka-luokassa maksua ei peritä.
 • Katso myös ohjeet kohdasta: Kilpailulento ja kilpailulennon uusinta.

Rinnekilpailu

 • Rinnekilpailu on rinteessä käytävä lennokkikilpailu, joka käydään loppukilpailuviikonlopun lauantaina.
 • Rinnekilpailussa on kolme luokkaa: alle 16-vuotiaat, yli16-vuotiaat, old timer (ei ikärajoitusta).
 • alle 16-vuotiaiden ja yli 16-vuotiaiden luokissa voi kilpailla millä tahansa vapaastilentävällä liidokilla.
 • old timer -luokan liidokin tulee olla suunniteltu yli 25 v sitten.
 • Jos alle 16-vuotias osallistuu Jämin Kotka-kilpailuun, hänen on kilpailtava Rinnekilpailussa tekniset säännöt täyttävällä Toka-liidokilla.

 • Rinnekilpailun kesto on 2 tuntia.
 • Kilpailussa ei ole erillisiä kierroksia.
 • Kilpailun aikana kilpailija suorittaa käsilähdöllä 3 lentoa omaan tahtiinsa.
 • Kilpailussa ei ole maksimilentoaikaa, vaan tavoitteena on mahdollisimman pitkä lento.
 • Lennätysyrityksen epäonnistuminen tai lyhyt lentoaika ei oikeuta uusintayritykseen.
 • Mikäli lennokki törmää kilpailulennon aikana toiseen kilpailulennokkiin niin, että lennokin lento katkeaa, on kilpailijalla mahdollisuus uusintalentoon.
 • Mikäli lennokki jatkaa lentoaan normaalisti, kilpailija voi vaatia, että lento hyväksytään viralliseksi lennoksi.
 • Vaatimus on esitettävä välittömästi, niin että ajanottaja kuulee sen, ja tietää jatkaa ajanottoa.
 • Jos on lennätetty uusintalento, niin uusinnan tulos jää voimaan, vaikka edellinen lento olisi ollut pidempi.
 • Ajanottaja kirjaa tulokset kilpailijan kilpailukorttiin.
 • Kun viimeinen, kolmas lentokin on kirjattu, kilpailukortti jää ajanottajalle.
 • Tuloslaskennassa kolmesta lennosta paras (pisin) lisätään lopputuloksiin.
 • Kilpailussa on viralliset ajanottajat.
 • Kilpailussa on virallinen johtaja tai johtajat.
 • Kilpailuun on etukäteen ilmoittauduttava.
 • Ilmoittautuessaan kilpailija saa nimellään varustetun kilpailukortin.
 • Rinnekilpailussa on ilmoittautumismaksu.
 • Jälki-ilmoittauduttaessa maksu on korkeampi.
 • Alle 16-vuotiailta maksua ei peritä.

Jämin Kotka-kilpailu

 • Lennättäjä saa osallistua Jämin Kotka-kilpailuun sen vuoden loppuun asti, jona täyttää 16 vuotta.
 • Kilpailu käydään loppukilpailuviikonlopun lauantaina (Rinnekilpailu) ja sunnuntaina (Tokaloppukilpailu).
 • Kilpailijan on osallistuttava molempiin kilpailuihin.
 • Kilpailuun saa osallistua vain tekniset säännöt täyttävällä Toka-liidokilla.
 • Kilpailun tuloslaskenta laskee yhteen kilpailijan parhaan ajan Rinnekilpailussa ja Tokaloppukilpailun yhteisajan, jonka lisäävät lopputuloksiin.
 • Kilpailuun on etukäteen ilmoittauduttava.
 • Ilmoittautuessaan kilpailija saa nimellään varustetut kilpailukortit.
 • Kilpailukorteissa on oltava maininta siitä, että kilpailija osallistuu paitsi Toka-loppukilpailuun, myös Jämin Kotka-kilpailuun.
 • Kilpailussa ei ole osallistumismaksua.
 • Voittaja saa vuodeksi haltuunsa Jämin Kotka-kiertopalkinnon.

Suuri Jämi-mitali

 • Suuren Jämi-mitali kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa kaikkein pisimmän lennon Rinnekilpailussa lennättänyt kilpailija.

Sääntöjen Huomiot

 • Kaikkien osallistujien on tärkeää olla perillä säännöistä ja noudattaa niitä tarkasti.
 • Huolellinen valmistautuminen ja sääntöjenmukainen suorittaminen ovat avainasemassa kilpailumenestyksen kannalta.
 • Kilpailun järjestäjän on varmistettava, että kaikki kilpailijat saavat tarvittavat tiedot säännöistä ja että kilpailu sujuu reilusti ja tasapuolisesti kaikille osallistujille.
 • Jokaisen kilpailijan ja joukkueen on myös kunnioitettava muita kilpailijoita ja noudatettava hyvää urheiluhenkeä koko tapahtuman ajan.

Yhteenveto

Tässä Tokan ja F1Ax:n sääntöjen yksityiskohtia sekä niiden soveltamista eri kilpailuissa. Sääntöjen noudattaminen varmistaa kilpailun oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden kaikille osallistujille. Lisäksi kilpailujen järjestäjän on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki kilpailijat ovat selvillä säännöistä ja että kilpailu toteutetaan sääntöjen mukaisesti.

Sääntöjen avulla luodaan puitteet, joiden sisällä kilpailijat voivat näyttää taitonsa ja kilpailla reilulla tavalla. Hyvä urheiluhenki ja kilpailusääntöjen noudattaminen ovat keskeisiä tekijöitä menestyksekkään kilpailun järjestämisessä ja osallistumisessa.