1. Lennätyspaikan käyttöoikeus:

  a) Kaikki VLK:n jäsenmaksunsa maksaneet ja droneoperaattoreiksi tai lennättäjiksi Traficomin rekisteröimät jäsenet. Kamerattomien, alle 250 g painavien lennokkien lennättäjiltä ei vaadita rekisteröitymistä, mutta VLK suosittelee sitä.

  b) Puolustusvoimien, poliisin ja pelastuspalvelun operaattorit virkatehtävien suorittamiseen tähtäävissä lennätysharjoituksissa, sovitusti VLK:n kanssa.

  c) VLK:n kutsumat ulkopuoliset lennättäjävieraat edellyttäen, että he ovat joko itse operaattoreiksi rekisteröityneitä tai lennättävät VLK:n rekisteröityneen jäsenen vastuulla ja operaattorinumerolla esim. kilpailuissa, koulutuksissa, harjoituksissa tai muissa tapahtumissa.

  d) Yhdistykseen kuulumattomat, erillisen viikoittaisen tai vuosittaisen kenttämaksun maksaneet ja Traficomille droneoperaattoriksi rekisteröityneet sekä nettitentin hyväksytysti suorittaneet harrastajat. Lisätietoa kenttämaksuista: https://vallilanlennokkikerho.fi

  e) Yhdistykseen liittymistä harkitsevat harrastajat voivat käydä joitain kertoja omatoimisesti tutustumassa kenttään ja lennättää siellä. He ovat velvoitettuja rekisteröitymään tai toimivat rekisteröityneen operaattorin alaisuudessa, ja ovat tietoisia näistä kenttäsäännöistä ja toimivat niiden mukaan. Jäsenyys on ennen pitkää kuitenkin suositeltavaa. Kaikilta muilta lennättäjiltä Talosaarentien lennokkikentän käyttö lennokkitoimintaan on turvallisuus- ja vastuusyistä KIELLETTY.

 2. Lennättämiseen käytettävä ilmatila: Talosaarentien lennokkikenttä on EASA (EU) 2019/947 artikla 15:n 2. kohdan mukaisen sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen käyttöä varten määritelty lennätyskenttä, jonka vahvistaa Traficomin ilmailumääräys OPS M1-29 ja jota VLK hallinnoi näillä kenttäsäännöillä sekä niiden valvonnalla. Lennätystoiminnassa on huomioitava ilmailu- ja muiden viranomaismääräysten sekä lakien asettamat velvoitteet.

  Salliva UAS-ilmatilavyöhyke tarjoaa erikseen määriteltyjä vapauksia komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisesta UAS-kategoriasta “avoin”, mutta vain kun toiminta on kenttäsääntöjen alaista ja lennätys tapahtuu lennokkikentältä käsin (kts. kenttäkartta). Määritellyn lennätysalueen ulkopuolella lennätettäessä salliva UAS-ilmatilavyöhyke ei ole voimassa ja lennätystoiminnassa on noudatettava UAS-kategorian ”avoin” sääntöjä.

  Suurin sallittu lennätyskorkeus on EFHK CTR SOUTH -alueen sisäpuolella on 700FT MSL (212 m) sekä ko. alueen ulkopuolella 1300FT MSL (396 m).

 3. Lennätysajat: Polttomoottorilennokkien lennätys on sallittu joka päivä klo 08:00─22:00 välisenä aikana. Muilla kuin polttomoottorilennokeilla voidaan lennättää kaikkina vuorokauden aikoina. Polttomoottorilla varustettua lennokkia lennätettäessä on käytettävä tehokasta äänenvaimennusta, mikäli se on teknisesti mahdollista ja moottorin rakenteeseen suunniteltu. Kilpailujen ja muiden tapahtumien aikana kentän käyttö on muulta kuin tapahtumaan liittyvältä lennätystoiminnalta suljettu.

 4. Lennättäjän vastuu: Kukin lennättää aina omalla vastuullaan. Lennättäjän on itse huolehdittava, että lennätys voi tapahtua turvallisesti siten, ettei miehitetty lentoliikenne eivätkä maanpinnalla olevat ihmiset tai omaisuus vaarannu.

  Lennokkien ON KAIKISSA TILANTEISSA VÄISTETTÄVÄ MIEHITETTYJÄ SEKÄ VIRKATEHTÄVISSÄ LENTÄVIÄ MIEHITTÄMÄTTÖMIÄ ILMA-ALUKSIA.

  Ilma-aluksia voi lentää lennokkikentän ilmatilassa milloin tahansa, koska salliva UASilmatila ei millään tavalla rajoita muuta ilmailua. Kaikkien kentällä olevien on kuunneltava ja tähystettävä ilmatilaa mahdollisesti lähestyvien ilma-aluksien havaitsemiseksi, ja niitä havaitessaan tiedotettava niistä parhaillaan lennättäville tai starttaaville lennättäjille kuuluvalla äänellä.

  VLK suosittelee kaikille jäsenille lennokkityypistä riippumatta rekisteröitymistä, nettitenttiä ja lennokkitoiminnan kattavaa kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta. Esim. SIL:n jäsenyyteen sisältyy tällainen vakuutus. Kotivakuutus saattaa myös korvata, mikäli siinä on erikseen mainittu lennokkitoiminta.

 5. Toiminta kentällä:

  a) Mikäli mahdollista, ota aina mukaasi kaveri, joka voi tarkkailla mm. ilmatilaa, kun lennätät, ja varoittaa sinua ylilentävistä lentokoneista.

  a) Mikäli mahdollista, ota aina mukaasi kaveri, joka voi tarkkailla mm. ilmatilaa, kun lennätät, ja varoittaa sinua ylilentävistä lentokoneista.

  b) Pysäköi autosi aina karttaan merkitylle pysäköintialueelle. Mikäli tarvitset esim. akkujen lataamiseen jatkuvaa auton käynnissä pitämistä tai aggregaattoria, pysäköi autosi sen verran kauemmaksi, ettei toimintasi häiritse muita.

  c) Valmistele lennokkisi lentokuntoon varikkopöydillä tai niiden välittömässä läheisyydessä. Nurmialueen keskelle ei saa viedä mitään starttivälineitä, maalilippuja, polttoainekannuja tai ruuvimeisseleitä yms.

  d) Mikäli paikalla on muita lennokkiharrastajia, sovi heidän kanssaan käytettävistä taajuuksista, lennätysvuoroista ja/tai lentosektoreista sekä mahdollisista FPV-porteista. 35/40 MHz:n laitteilla lennättäessäsi käytä pinnataulua, jos jollain on sellainen mukanaan. VLK:n jäsenellä on etuoikeus lennättää yksin niin halutessaan, joten kerhoon kuulumattomien lennättäjien pitää huomioida tämä.

  e) Ennen starttia varmista aina, että lennokkeja ei ole tulossa laskuun mistään suunnasta. Ilmoita selkeästi: “Nousu”.

  f) Vältä Talosaarentien yllä lentämistä, ettei esim. moottorin sammumisen vuoksi aiheudu vaaratilanteita tiellä liikkujille.

  g) Lennättäminen on ehdottomasti kielletty joen takaisen metsän yllä (kts. lentokieltoalueet) hevostilan läheisyydessä.

  h) Älä lennätä varikkoalueella ihmisten ja autojen yläpuolella.

  i) Mikäli paikalla on muita lennättäjiä, ilmoita laskusta kuuluvalla äänellä: “Lasku”.

  j) Laskeutumisen jälkeen siirrä lennokki mahdollisimman pian varikkopöydille.

  k) Tarkista, että lennokista ei ole jäänyt mitään esineitä nurmelle. Kerää myös katkenneet potkurinlavat yms. esineet pois.

  l) Ennen lähtöäsi kerää roskat ja vie ne mukanasi sekä varmista, ettei maastopalon vaaraa ole.

  m) Lennättäminen päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.

 6. Sääntörikkomus: Sääntöjen rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä voidaan langettaa esim. lennätyskielto tai kentän käyttöoikeuden menetys.

 7. Kentällä sallitut lennokit:
  Talosaarentien lennokkikentällä saa lennättää kaikentyyppisiä lennokkeja melurajoitukset ja lennätysajat huomioiden aina 25 kg:n lentopainoon saakka. Lennättäjä vastaa lennokin olevan turvallisesti rakennettu ja että turvalliseen lennättämiseen tähtäävä päivätarkastus ja lentojen väliset tarkastukset on tehty. Kaiken lennättämisen on tapahduttava näköyhteydellä. FPV-lennätys yli 30 m:n korkeuksilla vaatii kauko-ohjaajaa tukevaa tähystäjää. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva lennätys (BVLOS) on kielletty. Yli 250 g:n painoisiin sekä kevyempiin kamerallisiin lennokkeihin on merkittävä droneoperaattorin rekisteritunnus, oma nimi sekä puhelinnumero.

  • Yli 25 kg:n lennokit on KIELLETTY
  • Suihkuturbiinilennokit on KIELLETTY
  • Miehitetty ilmailu on KIELLETTY
  • Kaupallinen toiminta on KIELLETTY

 8. Toiminta poikkeustilanteissa: Onnettomuustilanteissa soita hätänumeroon 112 ja opasta pelastajat paikalle. Suosittelemme 112 Suomi-sovellusta puhelimeen. Osoite on Talosaarentien lennnokkikenttä, Talosaarentie 108, 00890 HELSINKI. GPS-koordinaatit: 601437N 0251042E. Anna tarvittaessa ensiapua. Ensiapukurssin suorittamista suositellaan. Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoitetaan Traficomille sekä SIL:n Lennokkitoimikunnalle.

Helsinki 10.02.2022 Vallilan Lennokkikerho r.y:n johtokunta

Sallittu lennätyssektori sekä -kieltoalueet:

pysäköinti lentokieltoalue dronekuvaa kentältä

Talosaarentien_lennokkikentän_kenttäsäännöt_v1.1.pdf